February 22, 2020

ค้อตเตจชีส ออลลี่ (สินค้าใหม่)

บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัด ได้ผลิตสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ ออลลี่ ได้แก่ : ค้อตเตจชีส ออลลี่ ขนาด 100 กรัม และ ขนาด 400 กรัม
March 17, 2020

ตั้งฮั่วเส็ง ดีพาร์ทเม้นสโตร์

ตั้งฮั่วเส็ง ห้างเก่าแก่ย่านฝั่งธนบุรี ให้บริการสินค้าอุปโภค-บริโภคนำ ได้นำสินค้าของซันไรส์แดรี่เข้าไปจำหน่าย
February 7, 2020

โปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

โยลิดา โยเกิร์ต จัดโปรโมชั่นบอกรัก ในเดือนแห่งความรักนี้ สำหรับ โยเกิร์ตรสธรรมชาติ ขนาด 150 กรัม
February 7, 2020

โปรโมชั่นประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

อลลลี่ จัดโปรโมชั่นบอกรัก ในเดือนแห่งความรักนี้ สำหรับ ครีมเปรี้ยว ออลลี่ ขนาด 145 กรัม
August 23, 2015

โยลิดา โยเกิร์ตโพรไบโอ รวมกับ พาราคาเซอิ (สินค้าใหม่)

บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัด ได้ผลิตสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ โยลิดา ได้แก่ : โยลิดา โยเกิร์ตโพรไบโอ รวมกับ พาราคาเซอิ (สูตรหวานน้อย) และ โยลิดา โยเกิร์ตโพรไบโอ รวมกับ พาราคาเซอิ (สูตรไม่หวาน)
August 30, 2017

โพรไบโอติกคืออะไร?

คำจำกัดความของโพรไบโอติกมีวิวัฒนาการขึ้นจนกระทั่งมีการยอมรับในระดับสากลโดยองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของโพรไบโอติก คือ “จุลินทรีย์มีชีวิต” เมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค
August 30, 2017

ประโยชน์ต่างๆของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากโยเกิร์ต Yolida ProBio

นอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังมีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งโปรตีนและแคลเซียมสูง, ปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลต่ำ
August 30, 2017

ทำไมโยเกิร์ตเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ

แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยแบคทีเรียชนิดที่ “ไม่ดี” และแบคทีเรียชนิด “ดี” แบคทีเรียชนิด “ดี” มีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียชนิดที่ผลิตกรดแล็กติก
August 30, 2017

Yolida Probio: ช่วยส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน

Yolida ProBio อุดมไปด้วยแบคทีเรียชนิด “ดี” มีประโยชน์ต่อสุขภาพเรา โดยแบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยกำจัดและยับยั้งแบคทีเรียชนิด “ไม่ดี” ในระบบลำไส้เราส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการดูดซึมอาหารโดยตรง
ไทย