Sunrise
Dairy
มากกว่า 20 ปี แห่งความพิถีพิถัน ที่เราได้คัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด โดยยึดนโยบายความปลอดภัย ปราศจากสิ่งเจือปน เป็นหลัก ทุกผลิตภัณฑ์ของเรามาจากน้ำนมคุณภาพพรีเมี่ยมของโคพันธุ์ดีจากฟาร์มของเรา ซึ่งเป็นฟาร์มปิดบรรยากาศดีจากเชิงเขา จังหวัดนครราชสีมา จำนวนน้ำนมดิบทั้งหมดมาจากฟาร์มโคนมของซันไรส์ แดรี่ เพียงแหล่งเดียวไม่ได้รับจากแหล่งอื่น ทำให้เราสามารถการันตีคุณภาพได้100%รวมทั้งกระบวนการผลิตอันทันสมัย เพื่อให้ผู้บริโภคได้มั่นใจ ว่าทุกผลิตภัณฑ์ที่มาจากเรา คือสินค้าที่ปลอดภัยที่สุด บริสุทธิ์ที่สุด บริษัทซันไรส์แดรี่เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมอย่างครบวงจร ซึ่งประกอบไปด้วย
  • ฟาร์มโคนม
  • โรงงานแปรรูป
  • ศูนย์กระจายสินค้า
ไทย