ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ดำเนินการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ประกอบด้วยฟาร์มโคนม, โรงงานแปรรูปและศูนย์กระจายสินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมและครีมได้แก่ นมพาสเจอไรส์, โยเกิร์ตธรรมชาติ, วิปปิ้งครีมและซาวครีมคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ยี่ห้อ “โยลิดา” และ “ออลลี่”
สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30340 ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน (ด่วน)

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานในการควบคุมงานฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงาน และระบบสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีใบรับรองผ่านการฝึกอบรมและใบอนุญาตผู้ควบคุมหม้อต้มไอน้ำ(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การสั่งงาน รวมถึงการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดการ มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อตรวจวัดและตรวจสอบอุแกรณ์เครื่องจักรต่าง ๆ ภายในโรงงานผลิต เครื่องจักรกลการเกษตรภายในฟาร์ม ห้องเย็น รถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อสอดคล้องตามแผนการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินและพิจารณากำหนดการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์เมื่อเสียเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง และสามารถควบคุมต้นทุนในการซ่อมแซมแก้ไข การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก
หัวหน้าฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมสต็อก
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิต (เกี่ยวข้องกับโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวางแผนการผลิต การจัดการสต็อกสินค้า
 • มีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การจัดหาวัตถุดิบ การวางแผนการผลิต การส่งมอบ
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบโลจิสติกส์
 • มีความรับผิดชอบและสภาวะการเป็นผู้นำ จัดการงานและสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบวางแผนการผลิตในโรงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายโรงงงาน และฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมสต็อกสินค้าสำเร็จรูป สต็อกวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ดูแลควบคุมระบบโลจิสติกส์ และการขนส่ง
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและศูนย์กลางการอบรม
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป(เกี่ยวกับงานธุรการ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความรู้และทักษะคอมพิวเตอร์ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
 • มีทักษะในด้านการประสานงานดี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านระบบเอกสาร เช่น GMP , HACCP , HALAL เป็นต้น
 • ผ่านการฝึกอบรม เช่น GMP , HACCP , HALAL เป็นต้น

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบในการดูแลระบบเอกสารทั้งหมด เช่น GMP , HACCP , HALAL เป็นต้น
 • รับผิดชอบในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลในระบบเอกสารทั้งหมด
 • ประสานงานด้านเอกสารระบบกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • จัด และ ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งภายใน และภายนอก
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่หน่วยงานภายในต้องการ การฝึกอบรมนอกเหนือจากแผนที่ได้กำหนดไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานฝ่ายนอก ที่จะมาทำการ Audit บริษัทฯ
 • ติดตามผลการ Audit

สมัครออนไลน์

หากคุณสนใจร่วมงานกับเรา สามารถกรอกข้อมูลของคุณเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของเราติดต่อกลับเมื่อมีตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับคุณสมบัติของคุณ

(ไฟล์แนบจะต้องเป็น : pdf | png | jpg | jpeg | pdf. File size not exceed 2 Mb.)

หมายเหตุ : นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งใบสมัครผ่านทางอีเมล์โดยแนบข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและส่งไปที่ admin@sunrisedairy.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 044-009955-8
ไทย