ประโยชน์ต่างๆของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากโยเกิร์ต Yolida ProBio

แหล่งสำคัญที่เราได้รับโพรไบโอติก
เชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกที่เป็นแบคทีเรียชนิดดี เราสามารถ รับเข้าสู่ร่างกายได้แบ่งออกเป็น 2 แหล่งหลักๆ ได้ ดังนี้
  • จากอาหาร รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นมที่ได้จากการหมักหรือเรียกว่าโยเกิร์ต, น้ำผลไม้บางชนิด, ผักดอง, อาจจะมีในช็อกโกแล็ตบางชนิดและกลาโนลา
  • จากอาหารเสริม ซึ่งส่วนใหญ่แบคทีเรียโพรไบโอติกที่อยู่ในรูปอาหารเสริมจะเป็นผงละเอียดอัดเม็ดหรือแคปซูล
อาหารเสริมโพรไบโอติก
ข้อดีสำหรับอาหารเสริมโดยทั่วไปอยู่ในรูปอัดเป็นเม็ดหรือแคปซูลง่ายสำหรับการใช้งาน สามารถเก็บไว้ในที่ต่างๆได้ ซึ่งอาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายอยู่มากมายในร้านสะดวกซื้อและเป็นตลาดค่อนข้างจะใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่สุดที่ยังพอจำกันได้ในหัวข้อที่ผ่านมาคือ เชื้อแบคทีเรียที่ก่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคต้องเป็นเชื้อแบคทีเรียที่มีชีวิต สามารถเหลือรอดในระบบทางเดินอาหารไปจนถึงลำไส้ใหญ่ของคนเราได้
เป็นที่รู้จักกันดีว่าในขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมโพรไบโอติกไม่ว่าจะอยู่ในรูปอัดเม็ดหรือแคปซูล ต้องมีกระบวนการหรือวิธีคัดเชื้อแบคทีเรียออกจากส่วนที่รวมกันกับอาหารของแบคทีเรีย จำนวนแบคทีเรียจำนวนมากถูกอัดรวมกันเป็นผงละเอียดบรรจุในแคปซูล หรืออัดเม็ด ซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้วิธีพิเศษโดยเฉพาะการกรองละเอียดและการปั่นเหวี่ยงเพื่อคัดแยกแบคทีเรีย กระบวนการต่างๆเหล่านี้อาจมีผลต่อการทำลายโครงสร้างเซลของแบคทีเรียโพรไบโอติก โดยเฉพาะผนังเซลด้านนอก ซึ่งอาจจะทำให้จุลินทรีย์โพรไบโอติกตายหรือถ้าเหลือรอดอาจจะไม่แข็งแรงได้
ถึงแม้ว่าแบคทีเรียโพรไบโอติกที่อยู่ในรูปอาหารเสริม อาจจะยังคงมีชีวิตอยู่แต่จะไม่มีปฏิกิริยาใดจนกว่าเราจะรับประทานอาหารเสริมนั้นเข้าไปในร่างกาย น้ำหรือความชื้นที่อยู่ในร่างกายเป็นตัวทำให้กระจายออกและเกิดปฏิกิริยาของแบคทีเรียโพรไบโอติกชนิดนั้นๆ อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลน้อยมากเนื่องจากแบคทีเรียที่ไม่แข็งแรงจะไม่ทนต่อสภาพที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารของคนเราก่อนจะผ่านไปถึงระบบลำไส้ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ได้รับประโยชน์จากแบคทีเรียโพรไบโอติกมากที่สุด
อีกกรณีที่ต้องพิจารณาอาหารเสริมที่มีอยู่ทั่วไปจะไม่เก็บไว้ในสภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีวางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป เช่น อาหารเสริมวิตามินต่างๆ ที่บรรจุในขวด อย่างไรก็ตามถ้าเป็นอาหารเสริมที่ไม่ใช่วิตามินเช่น สารเคมีอินทรีย์, แบคทีเรียโพรไบโอติก การที่จะช่วยลดการเสื่อมเสียหรือรักษาคุณสมบัติแบคทีเรียโพรไบโอติกให้คงมีชีวิตอยู่ จะต้องจัดเก็บและขนส่งในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำจึงจะช่วยรักษาคุณสมบัติของอาหารเสริมนี้ได้
แหล่งที่มาจากอาหาร
การที่บริโภคอาหารที่มีแบคทีเรียโพรไบโอติก อาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นมีความแข็งแรงกว่าเมื่อเทียบกับแหล่งที่มาจากอาหารเสริมเนื่องจากถ้าแบคทีเรียรวมอยู่ในรูปเป็นผงแห้งประสิทธิภาพต่างๆจะลดต่ำลงตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งปฏิกิริยาต่างๆไม่ค่อยจะเกิดผลเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเรา
อย่างไรก็ตามแบคทีเรียโพรไบโอติกที่เติมลงในอาหารกระป๋อง เช่นผักดอง ซึ่งบางครั้งการจัดเก็บวัตถุดิบส่วนผสมไม่เก็บในสภาวะอุณหภูมิต่ำ แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตได้เร็วและกลายสภาพได้ง่ายซึ่งยากต่อการควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของแบคทีเรียโพรไบโอติกชนิดนั้นๆ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ปกติจะมีกระบวนการฆ่าเชื้อหลังการบรรจุปิดสนิทที่สูงกว่าอุณหภูมิฆ่าเชื้อด้วยวิธีพาสเจอไรส์ อุณหภูมิสูงจะมีผลไปทำลายหรือฆ่าเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกโดยตรง ส่วนอาหารหรือเครื่องดื่มหลายชนิดที่บรรจุในขวดอาจมีการเติมวัตถุกันเสียเพื่อช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้นานขึ้น นั่นก็อาจจะไปทำลายเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกมีชีวิตที่มีอยู่ในอาหารเหล่านั้นได้
โพรไบโอติก ที่มีอยู่ในโยเกิร์ต Yolida ProBio
ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มั่นใจได้ว่าการบริโภคโยเกิร์ต Yolida ProBio อย่างน้อยวันละ 2 ถ้วย ขนาด 120 กรัม เช้า,เย็น จะส่งผลดีต่อสุขภาพของคุณ โดยที่เราได้รับแบคทีเรียที่มีอยู่ในโยเกิร์ต โดยเฉพาะโยเกิร์ต Yolida ProBio จะส่งผลอย่างมากมายดังนี้
  • จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีอยู่ในโยเกิร์ต Yolida ProBio มีคุณสมบัติทั้งเป็นแบคทีเรียที่มีชีวิตอยู่และจะเกิดปฏิกิริยามีผลอย่างมากเมื่อรับประทานโยเกิร์ตเข้าไป
  • ขณะที่กระบวนการเติมเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกลงไปในโยเกิร์ต Yolida ProBio เชื้อที่เติมลงไปทั้งหมดจะเป็นเชื้อบริสุทธิยังไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปใดๆ ไม่ถูกทำลายหรือทำให้อ่อนแอมาก่อนโดยวิธีการกรองละเอียดหรือการปั่นเหวี่ยง
  • ข้อแตกต่างจากโยเกิร์ตหลายๆชนิด ไม่มีการนำมาผ่านกระบวนการให้ความร้อนอีกครั้งหลังขั้นตอนการเติมเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกและบรรจุปิดสนิท วิธีการนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้แบคทีเรียโพรไบโอติกมีสภาพที่แข็งแรง,ยังมีชีวิตอยู่และพร้อมที่จะทนต่อสภาวะที่เป็นกรดในกระเพาะอาหารของคนเราสามารถที่จะผ่านไปยังส่วนสำคัญคือระบบลำไส้ได้
  • เมื่อเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกถูกหมักในโยเกิร์ต Yolida ProBio คุณสมบัติของโยเกิร์ตจะช่วยรักษาปกป้องแบคทีเรียโพรไบโอติกเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ได้และเป็นตัวพาให้แบคทีเรียสามารถผ่านเข้าไปในระบบลำไส้ซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อร่างกายมากมายดังที่กล่าวมา
  • น้ำตาลแล็คโตสที่มีอยู่ในโยเกิร์ตเป็นแหล่งอาหารและพลังงานที่สำคัญจำเป็นอย่างมากสำหรับเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกใช้ในการเจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณ
  • ทุกขั้นตอนในการควบคุมอุณหภูมิมีขั้นตอนการรักษาสภาวะที่อุณหภูมิต่ำตั้งแต่การขนส่งหรือการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็นเริ่มตั้งแต่สถานที่ผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกที่มีอยู่ในโยเกิร์ต Yolida ProBio ให้มีทั้งความแข็งแรงและมีความสามารถในการทำปฏิกิริยาที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ และพร้อมที่จะไปถึงมือผู้บริโภคทุกคน
  • โยเกิร์ต Yolida ProBio มีแบคทีเรียโพรไบโอติกที่มีชีวิตอยู่ สามารถใช้น้ำตาลแล็คโตสที่มีอยู่ในโยเกิร์ตเพื่อเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณได้

โยเกิร์ต Yolida ProBio นอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังมีรสชาติของโยเกิร์ตสดอร่อยเป็นธรรมชาติ เนื้อโยเกิร์ตเนียนนุ่มมีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งโปรตีนและแคลเซียมสูง, ปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลต่ำ คุณสามารถเลือกรับประทานตามใจชอบได้ทั้ง 2 รส คือรสธรรมชาติที่ไม่มีการเติมน้ำตาล และโยเกิร์ตสูตรธรรมชาติเช่นเดียวกันแต่เติมน้ำตาลเล็กน้อยเพื่อเพิ่มทางเลือกสำหรับผู้บริโภค
ความหมายที่ดีที่สุดสำหรับโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพของคุณ คือเลือกโยเกิร์ต Yolida ProBio รวมกับเชื้อแบคทีเรียโพรไบโอติกที่มีชีวิตอยู่
ไทย