ศูนย์กระจายสินค้า

ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากโรงงานของเรา ถูกนำมาส่งผ่านศูนย์กระจายสินค้าของห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง (คลิก สถานที่จำหน่าย) และศูนย์กระจายสินค้าของเรา ประกอบด้วย
    1. ศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่โรงงานของเรา ในอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
    2. ศูนย์กระจายสินค้าแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปถูกส่งโดยตรงจากโรงงานของเรา ไปยังศูนย์กระจายสินค้าโดยรถห้องเย็นขนส่งระหว่างจังหวัด ซึ่งรถขนส่งดังกล่าวใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยในการเก็บรักษาอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด เพื่อรักษาคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ศูนย์กระจายสินค้าของเราแต่ละแห่ง มีห้องเย็นที่สะอาด ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ระบบการควบคุมทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ก่อนส่งให้แก่ลูกค้า
เราจัดให้มีบริการขนส่งโดยตรงไปยังตลาดบริการอาหารหลายประเภท รวมถึง โรงแรม ร้านอาหาร เบเกอรี่ ผู้ผลิตไอศกรีม ร้านกาแฟ ศูนย์อาหาร และอื่น ๆ อีกทั้งเรายังบริการขนส่งโดยตรงไปยังห้างสรรพสินค้าหลายสาขาที่ไม่มีศูนย์กระจายสินค้า และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
รถขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรา ดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยตรงไปยังลูกค้าทั้งหมดของเรา พนักงานของเรามีมารยาทที่ดี สุภาพ สามารถรับเรื่องจากลูกค้าได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านตัวแทน รถขนส่งทั้งหมดของเรา มีความสะอาด อุปกรณ์ทำความเย็นได้มาตรฐาน ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี มีการตรวจเช็คสภาพรถเพื่อพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการขนส่งที่ตรงเวลา
ผลิตภัณฑ์ของเราทุกผลิตภัณฑ์สามารถทวนสอบได้ ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ เรามีความมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงมือลูกค้า คือผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูง
ไทย