โรงงานแปรรูป

กิจการโรงงานแปรรูปสินค้าทั้งหมดได้มาจากน้ำนมจากฟาร์มของเราเองทุกวัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงาน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่มีการคืนรูปของวัตถุดิบ โดยไม่มีการใช้นมผงละลายผสมกับน้ำอย่างแน่นอน โรงงานของเรา ตั้งอยู่บริเวณสภาพแวดล้อมที่สะอาด อาคารมีความทันสมัย และถูกสุขลักษณะ เรามีการเฝ้าระวังระบบของการผลิต และควบคุมคุณภาพ ครอบคลุมทุกๆกระบวนการผลิต การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ของระบบควบคุมนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดที่ออกจากโรงงานของเรา มีคุณภาพสูง ทั้งในด้านรสชาติ คุณลักษณะ และมีประโยชน์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โรงงานของเรา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานGMPจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จีเอ็มพี (สากล)และHACCP จากเอสจีเอส และผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อถูกอนุมัติปล่อยออกจากโรงงาน จะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ สิ่งที่เรารักษาเป็นอันดับแรกคือ ความพึงพอใจเกินความคาดหมายและความมั่นใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรา
ไทย