โรงงานแปรรูป

กิจการโรงงานแปรรูปสินค้าทั้งหมดได้มาจากน้ำนมจากฟาร์มของเราเองทุกวัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับโรงงาน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดผลิตจากนมโคสดแท้ 100% ไม่มีการคืนรูปของวัตถุดิบ โดยไม่มีการใช้นมผงละลายผสมกับน้ำอย่างแน่นอน โรงงานของเรา ตั้งอยู่บริเวณสภาพแวดล้อมที่สะอาด อาคารมีความทันสมัย และถูกสุขลักษณะ เรามีการเฝ้าระวังระบบของการผลิต และควบคุมคุณภาพ ครอบคลุมทุกๆกระบวนการผลิต การทดสอบทางด้านจุลชีววิทยา-เคมี ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
วัตถุประสงค์ของระบบควบคุมนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทั้งหมดที่ออกจากโรงงานของเรา มีคุณภาพสูง ทั้งในด้านรสชาติ คุณลักษณะ และมีประโยชน์ และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
โรงงานของเรา ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ระบบ GHPs, HACCP จาก SGS และ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล HALAL จากสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รวมไปถึง ได้รับรอบระบบ IPHA จากสภาอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยจากการปนเปื้อนของไวรัส Covid-19
นอกจากนี้ โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่ำ และ โยเกิร์ตโพรไบโอติค ไม่หวาน ยังผ่านการรับรองจาก สสส. ให้เป็นอาหารทางเลือกสุขภาพอีกด้วย
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเมื่อถูกอนุมัติปล่อยออกจากโรงงาน จะถูกส่งไปยังศูนย์กระจายสินค้าต่าง ๆ สิ่งที่เรารักษาเป็นอันดับแรกคือ ความพึงพอใจเกินความคาดหมายและความมั่นใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของเรา
ไทย