ประวัติบริษัท

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 โดยจดทะเบียนในนาม บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัด ในระยะแรกเริ่มจากทำฟาร์มโคนมขนาดเล็ก บริเวณอ่างซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา น้ำนมทั้งหมดเราส่งเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อเป็นผลิตนมสดส่งเข้าโรงแรมเท่านั้น ต่อจากนั้นฟาร์มมีการพัฒนาขยายขนาดใหญ่ขึ้นตามปริมาณของวัวที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง เราจึงได้ย้ายฟาร์มโคนมมาอยู่บริเวณอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นฟาร์มขนาดใหญ่และมีความทันสมัย มีระบบการจัดการบริหารฟาร์มที่ดีเพื่อรองรับตลาดโรงแรมและร้านอาหารที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเกรดพรีเมี่ยม และในปัจจุบัน บริษัทฯประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากนมทุกชนิด โดยทำอย่างครบวงจรเริ่มตั้งแต่ปลูกพืชปลอดภัยเพื่อเป็นอาหารของวัว มีฟาร์มโคนมที่เป็นฟาร์มปิดมาตรฐาน มีโรงงานแปรรูปที่ทันสมัย และการขนส่งโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

ฟาร์ม

แน่นอนว่าสินค้าที่ดีต้องเริ่มจากวัตถุดิบที่ดีก่อน ซึ่งจุดเริ่มต้นของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปคุณภาพสูงของเราเริ่มต้นมาจากน้ำนมคุณภาพสูง เริ่มต้นจากโคนมต้องได้รับอาหารคุณภาพดีและเป็นอาหารที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงสารเคมีและมีโปรแกรมป้องกันสุขภาพเพื่อรักษาสุขภาพของวัวอย่างเคร่งครัดให้ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ยา ในขณะเดียวกันคุณภาพของน้ำนมขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกในการรีดนม ซึ่งฟาร์มของเรามีสถานที่รีดนมที่มีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมีมาตรฐานระดับโลกที่ทั่วไปให้การยอมรับ หลังจากการรีดนมออกจากเต้า น้ำนมทั้งหมดจะไม่สัมผัสกับอากาศหรือสิ่งปลอมปนอื่นใด สิ่งที่ได้กลับมาก็คือความสดและสะอาดปลอดภัยของน้ำนม น้ำนมทั้งหมดถูกส่งไปที่โรงงานแปรรูปของเราโดยมีการควบคุมอุณหภูมิทุกขั้นตอน ตั้งแต่ออกจากฟาร์มมายังสถานที่ผลิตซึ่งห่างกัน2กิโลเมตร และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงก็เกิดขึ้นที่นี่
ไทย