ความรู้-ข้อมูล

August 30, 2017

โพรไบโอติกคืออะไร?

คำจำกัดความของโพรไบโอติกมีวิวัฒนาการขึ้นจนกระทั่งมีการยอมรับในระดับสากลโดยองค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติและองค์การอนามัยโลกได้ให้คำจำกัดความของโพรไบโอติก คือ “จุลินทรีย์มีชีวิต” เมื่อบริโภคในปริมาณที่เพียงพอจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค
August 30, 2017

ประโยชน์ต่างๆของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกจากโยเกิร์ต Yolida ProBio

นอกจากจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังมีปริมาณสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทั้งโปรตีนและแคลเซียมสูง, ปริมาณไขมันและโคเลสเตอรอลต่ำ
August 30, 2017

ทำไมโยเกิร์ตเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณ

แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยแบคทีเรียชนิดที่ “ไม่ดี” และแบคทีเรียชนิด “ดี” แบคทีเรียชนิด “ดี” มีหลากหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียชนิดที่ผลิตกรดแล็กติก
August 30, 2017

Yolida Probio: ช่วยส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน

Yolida ProBio อุดมไปด้วยแบคทีเรียชนิด “ดี” มีประโยชน์ต่อสุขภาพเรา โดยแบคทีเรียเหล่านี้จะช่วยกำจัดและยับยั้งแบคทีเรียชนิด “ไม่ดี” ในระบบลำไส้เราส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของการดูดซึมอาหารโดยตรง
ไทย