Career

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ดำเนินการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ประกอบด้วยฟาร์มโคนม, โรงงานแปรรูปและศูนย์กระจายสินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมและครีมได้แก่ นมพาสเจอไรส์,โยเกิร์ตธรรมชาติ,วิปปิ้งครีมและซาวครีมคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ยี่ห้อ “โยลิดา” และ “ออลลี่”
สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30340 ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

Job Vacancies

เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และอัพเดตทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสื่อโซเชียลมีเดีย
 • สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เน้น สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ
 • ดูแลและสร้างสรรค์เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
 • สามารถทำภาพ art work เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชี่ยลมีเดียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียการถาม-ตอบแก่ลูกค้า
 • เพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ ผ่านทางการสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ดูแลอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ สื่อโซเชียลมีเดีย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า , บุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • สรุปรายงานผลและความคืบหน้าต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
Lab Technician
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป สาขาจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน QC/QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ทดสอบคุณภาพในห้องปฏิบัติการ
English