Career

บริษัท ซันไรส์แดรี่ จำกัด ดำเนินการทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ประกอบด้วยฟาร์มโคนม, โรงงานแปรรูปและศูนย์กระจายสินค้า ผลิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์นมและครีมได้แก่ นมพาสเจอไรส์,โยเกิร์ตธรรมชาติ,วิปปิ้งครีมและซาวครีมคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมภายใต้ยี่ห้อ “โยลิดา” และ “ออลลี่”
สำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ 289 หมู่ 15 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ. นครราชสีมา 30340 ต้องการรับสมัครพนักงานตำแหน่ง

Job Vacancies

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงาน )
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เครื่องยนต์, เครื่องกล, วิศกรรมการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานในการควบคุมงานฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงาน และระบบสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการในการจัดการงานในฟาร์ม หรือ เกี่ยวกับจักรกลการเกษตร ( พิจารณาพิเศษ )
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การสั่งงาน รวมถึงการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดการ มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อตรวจวัดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ภายในฟาร์มโคนม, ได้แก่ รถไถและเครื่องจักรกลการเกษตร , เครื่องรีดนม , ระบบน้ำใช้ , ระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม , ระบบทำน้ำเย็นม หม้อต้มน้ำร้อนม ระบบลมและปั้มสูญญากาศม เครื่องผสมอาหารสัตว์ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ ทั้งหมด เพื่อสอดคล้องตามแผนการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินและพิจารณากำหนดการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์เมื่อเสียเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง และสามารถควบคุมต้นทุนในการซ่อมแซมแก้ไข การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก
 • จดทำแผนจัดการงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผนการปฏิบัติงาน เช่น แผนการปฏิบัติงาน pm ประจำปี ประจำเดือน และประจำสัปดาห์ , จัดการงาน ควบคุมงานและตรวจติดตามงานตามแผนที่กำหนด , นำทีมประชุมกลุ่ม สำหรับมอบหมายงานและการจัดการงานประจำวัน ( daily briefing meetings) , ทวนสอบรายงานการปฏิบัติงานPM , การซ่อมแซมประจำวัน หรืองาน service จากภายนอก , รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำฟาร์ม )
คุณสมบัติ
 • เพศชาย
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า, อิเลคทรอนิคส์, แมคคาทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ปฏิบัติงานในการควบคุมงานฝ่ายซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงาน และระบบสาธารณูปโภคไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบและวุฒิภาวะการเป็นผู้นำ มีทักษะความสามารถในการสื่อสาร การสั่งงาน รวมถึงการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการในการจัดการงานในโรงงานผลิตอาหาร ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
 • มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • รับผิดชอบการจัดการ มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อตรวจวัดและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม ได้แก่เครื่องจักรในกระบวนการผลิต, ระบบไฟฟ้า, ระบบลมและแรงดัน, ระบบความเย็นและปรับอากาศ, ระบบน้ำร้อนและ Boiler,ระบบรวมถึงระบบสาธารณูปโภคของโรงงานทั้งหมด เพื่อสอดคล้องตามแผนการบำรุงรักษาของอุปกรณ์เครื่องจักรแต่ละชนิดเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประเมินและพิจารณากำหนดการซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจักรอุปกรณ์เมื่อเสียเพื่อให้สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง และสามารถควบคุมต้นทุนในการซ่อมแซมแก้ไข การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก
 • จดทำแผนจัดการงานผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผนการปฏิบัติงาน เช่น แผนการปฏิบัติงาน pm ประจำปี ประจำเดือน และประจำสัปดาห์ , จัดการงาน ควบคุมงานและตรวจติดตามงานตามแผนที่กำหนด , นำทีมประชุมกลุ่ม สำหรับมอบหมายงานและการจัดการงานประจำวัน ( daily briefing meetings) , ทวนสอบรายงานการปฏิบัติงานPM , การซ่อมแซมประจำวัน หรืองาน service จากภายนอก , รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายฟาร์ม
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและศูนย์กลางการอบรม
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • หากผ่านการอบรม GMP , HACCP , ISO9001 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรู้ทางด้านการตัดต่อวีดีโอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดเชิงบวก
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ และแนวความคิดเชิงตรรกะ
 • มั่นใจ และกล้าแสดงออก

หน้าที่รับผิดชอบ
 • เป็นเจ้าหน้าที่ในระบบการดำเนินงานด้านการควบคุมเอกสาร ข้อมูลด้านเทคโนลียีสารสนเทศ(Technology Information)ทั้งส่วนโรงงาน และส่วนฟาร์มของบริษัท
 • เป็นสมาชิกในคณะทำงานระบบบริหารงานคุณภาพ และระบบจัดการความปลอดภัยทางอาหาร รวมถึงการดำเนินงานด้านใบรับรอง
 • เป็นเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการจัดการฝึกอบรมทั้งส่วนโรงงาน และส่วนฟาร์มของบริษัท
เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด (Marketing Communication Officer)
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไป ในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และอัพเดตทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสื่อโซเชียลมีเดีย
 • สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ
 • ดูแลการประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์ทุกช่องทาง เน้น สร้างภาพลักษณ์ของสินค้า กิจกรรมทางการตลาด ให้ลูกค้าได้รับทราบ
 • ดูแลและสร้างสรรค์เนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง
 • สามารถทำภาพ art work เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเชี่ยลมีเดียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ดูแลการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกช่องทางของสื่อโซเชียลมีเดียการถาม-ตอบแก่ลูกค้า
 • เพิ่มช่องทางการขายอื่น ๆ ผ่านทางการสื่อโซเชียลมีเดีย
 • ดูแลอัพเดทข้อมูลเว็บไซต์ของบริษัทฯ ใหเ้ป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ สื่อโซเชียลมีเดีย
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า , บุคคลภายในและภายนอกองค์กร
 • สรุปรายงานผลและความคืบหน้าต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
English